Πρόσκληση σε Συνεδρίαση “Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου” 14.11.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
«Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες: Μιχαηλάκης Παύλος
Τηλ. +30 25923 50046
Fax: +30 25923 50045
E-mail: pmichailakis@dimospaggaiou.gr

Ελευθερούπολη,  06 / 11 / 2014
Αρ. Πρωτ.    –  1565  

 

Προς:
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αριθμ. 16/06-11-2014

 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

 

            Καλείστε στις 14-11-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μμ στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου (Δημοτικό Κατάστημα Ελευθερούπολης) σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται παρακάτω:

Θέμα

1ο

:

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου

Θέμα

2ο

:

Περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου δημοσίου δικαίου «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» ύστερα από την υπ’ αριθ. 9090/21-8-2014 έγκριση πρόσληψης του ΥΠ.ΕΣ

Θέμα

3ο

:

Ορισμός πρακτικογράφου του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρήστος Μποσμπότης 

Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf) 

Μετάβαση στο περιεχόμενο