Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καλλυμάτων WC παιδικά των ΔΠΣ Α’ Ελευθερούπολης, Παλαιοχωρίου, Ελαιοχωρίου, Κοκκινοχώματος, Β’ Ελευθερούπολης, Κοκκινοχωρίου και Δωματίων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_2019_ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ_WC_ΠΑΙΔΙΚΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο