ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 17/08/2021 ΩΡΑ 10:00 ΠΜ

                                                                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 17-08-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ

H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:28503/07.05.2021 (ΦΕΚ 1558/17.04.2021 τ. Β΄)της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β’) ,της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169//04.06.2021 (ΦΕΚ 2366/05.06.2021 τεύχος Β’) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/02.07.2021(ΦΕΚ 2879/Β/02-07-2021), καθώς και Της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/2021 (ΦΕΚ 3660/Β/07-08-2021)

, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Περί έγκρισης χορήγησης άδειας παράστασης σε εξωτερικό χώρο σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Κου Σαρρή Ιωάννη του Μιχαήλ ,στην Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 2ο

Περί έγκρισης χορήγησης άδειας παράστασης σε εξωτερικό χώρο σε κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Κας Κεμεκενίδου Δέσποινας στα Δωμάτια του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 3ο

Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής για εντός του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Κου Σταυρίδη Χρήστου που βρίσκεται στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 4ο

Περί έγκρισης χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή σε επαγγελματία αγρότη(πλανόδιος ή στάσιμος)

ΘΕΜΑ 5ο

Περί έγκρισης κοπής έντεκα δέντρων στην Κοινότητα Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 6ο

Περί έγκρισης παραχώρησης του δικαιώματος διαρκούς χρήσης οικογενειακού τάφου στην θέση «Κατηγορία Α΄» στον Κο Κοννά Δημήτριο του Γεωργίου στα κοιμητήρια της Κοινότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης παραχώρησης του δικαιώματος διαρκούς χρήσης οικογενειακού τάφου στην θέση «Εξαιρετική» στον Κο Μπατζέμη Αντώνιο του Κωνσταντίνου στα κοιμητήρια της Κοινότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 8ο

Περί ακύρωσης της υπ.αριθμ.5/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης παραχώρησης του δικαιώματος διαρκούς χρήσης οικογενειακού τάφου στην θέση «Κατηγορία β΄» στον Κο Ανδρώνη Νικόλα του Ιωάννη στα κοιμητήρια της Κοινότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 10ο

Περί έγκρισης λήψης επιπρόσθετων μέτρων σε πεζόδρομο της Κοινότητας Νέας Ηρακλείτσας του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 11ο

Περί έγκρισης παραχώρησης θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 12ο

Περί έγκρισης λήψης μέτρων οδικής ασφάλειας στην περιοχή των αμμολόφων της Κοινότητας Νέας Περάμου Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 13ο

Εξέταση αίτησης της Κας Γολεμάτη Ευριδίκης ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου BLUE

ΘΕΜΑ 14ο

Εξέταση αίτησης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση

ΘΕΜΑ 15ο

Κυκλοφοριακή ρύθμιση σχετικά με την είσοδο των οχημάτων   στο λιμάνι της Νέας Ηρακλείτσας

     

                                                                                                                       O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                                  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                                                                                           ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ

 prosklisi_11_20211.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο