ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 21.05.2021 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:ΟΟ μ.μ

 

Χρειάζεται επεξεργασία

 

 

 

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21-05-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 01:00μμ,

prosklisi_16_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο