ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΗΠ ΣΤΙΣ 12/08/2021 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SKYPE

                                                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020) και τις όμοιες της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Skype , στις 12-08-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00μμ, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο ”ΟΙΝΟΥ ΑΦΟΡΜΗΣ & ΓΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” στην Παραλία Οφρυνίου και εξειδίκευση-καθορισμός πίστωσης σε βάρος Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2021.

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα ”Τα Τραγούδια της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου” με την λαϊκή ορχήστρα του Σύγχρονου Ωδείου Παγγαίου ΠΑΓΓΑΙΟΡΕΙΤΕΣ στη Νικήσιανη στις 01/09/2021 και εξειδίκευση-καθορισμός πίστωσης σε βάρος Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2021.

ΘΕΜΑ 3ο

Περί εξειδίκευσης-καθορισμό πίστωσης σε βάρος Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2021 για δαπάνες δημοσίευσης ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης ορκωτών λογιστών του έτους 2020.

ΘΕΜΑ 4ο

3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2021.

     

                                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

 

                                                                                                                  ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ

prosklisi_11_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο