ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΗΠ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SKYPE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Skype,στις 05-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 μμ, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

 

prosklisi_5_2021.docx

ΘΕΜΑ 1ο

2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2021.

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης για επίδοση της αριθμ. 259/2020 απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου Καβάλας στον πρώην μισθωτή του ξενοδοχείου Ποσειδών με αντικείμενο την καταβολή μισθωμάτων και αποζημίωσης χρήσης ακινήτου και, εξειδίκευση-καθορισμό πίστωσης σε βάρος Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2021.

ΘΕΜΑ 3ο

Μισθολογική εξέλιξη των ΙΔΑΧ υπαλλήλων της ΚΕΔΗΠ Αναστασιάδη Κωνσταντίνου, Κανέλλη Δέσποινας-Ζωής, Παπαδόπουλου Φώτιου βάσει του Ν. 4354/2015.

Μετάβαση στο περιεχόμενο