ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΗΠ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SKYPE ΣΤΙΣ 28/07/2021

                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020) και τις όμοιες της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ.Πρωτ. 20930/31-03-2020), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Skype , στις 28-07-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00μμ, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Λήψη απόφασης για την διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με τη μουσική σχολή ΑΡΜΟΝΙΑ της Νέας Περάμου με θέμα: ”ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” στις 10 Αυγούστου στην Ανακτορούπολη Νέας Περάμου και εξειδίκευση-καθορισμός πίστωσης σε βάρος Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2021.

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης για την δημιουργία διαφημιστικού σποτ των εκδηλώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου, τηλεοπτική προβολή και διαφήμιση και εξειδίκευση-καθορισμό πίστωσης σε βάρος Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2021.

                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

                                                                       ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ

 

prosklisi_10_20211.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο