ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΗΠ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SKYPE ΣΤΙΣ 20/07/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/1132020) και τις όμοιες της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31032020), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίασητης Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Skype στις 20072021, ημέραΤρίτηκαι ώρα07:00μμ, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με την λαϊκή ορχήστρα ΠΑΓΓΑΙΟΡΕΙΤΕΣ του Σύγχρονου Ωδείου Παγγαίου στην Ανακτορούπολη Νέας Περάμου στις 09/08/2021.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με τη μουσική σχολή της Νέας Περάμου ”ΑΡΜΟΝΙΑ” στην Ανακτορούπολη Νέας Περάμου στις 10/08/2021 και εξειδίκευσηκαθορισμός πίστωσης σε βάρος Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2021.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για διοργάνωση συναυλίας με τίτλο ”Η Ελλάδα της Θάλασσας με παιδιά του Δήμου Παγγαίου που διακρίθηκαν στην επαγγελματική τους πορεία στην Ανακτορούπολη Νέας Περάμου στις 11/08/2021 και εξειδίκευσηκαθορισμός πίστωσης σε βάρος Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2021.

 

                                              Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

                                                       ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ

 

prosklisi_9_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο