ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΗΠ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SKYPE ΣΤΙΣ 16/07/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/1132020) και τις όμοιες της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31032020), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτικήσυνεδρίασητης Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Skypeστις16072021, ημέραΠαρασκευήκαι ώρα01:30μμ, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1οΕισήγηση Αντιδημάρχου ΟικονομικώνΔιοικητικών ΥπηρεσιώνΠολιτισμούΑθλητισμού του Δήμου Παγγαίου για την θεσμοθέτηση ετήσιου διαγωνισμού ζωγραφικής.

ΘΕΜΑ 2οΠαράταση σύμβασης του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων με αναπηρίες (ευπαθών ομάδων)

ΘΕΜΑ 3οΠαράταση σύμβασης του προγράμματος επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 5567 ετών.

ΘΕΜΑ 4οΠαράταση διάρκειας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΤΜΗΜΑ 16.

ΘΕΜΑ 5οΠαράταση διάρκειας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΤΜΗΜΑ 6.

ΘΕΜΑ 6οΠαράταση διάρκειας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΤΜΗΜΑ 5.

ΘΕΜΑ 7οΠαράταση διάρκειας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΤΜΗΜΑ 4.

ΘΕΜΑ 8οΠαράταση διάρκειας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΤΜΗΜΑ 15.

ΘΕΜΑ 9οΠαράτασηδιάρκειας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΤΜΗΜΑ 1.

ΘΕΜΑ 10οΠαράταση διάρκειας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΤΜΗΜΑΤΑ 10 & 13.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

      ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ

prosklisi_8_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο