ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-11-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 μ.μ

                                                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 26.11.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τ. Β΄, όπως ισχύει), η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Αποδοχή χρηματοδότησης – 39η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2021

ΘΕΜΑ 2ο

Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου με την επωνυμία ΄΄ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΓΑΙΪΚΟΥ ΔΡΥΑΔΟΣ ΄΄

ΘΕΜΑ 3ο

Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση της αθλήτριας του Α.Ο. Μαχητών Ελευθερούπολης, κας. Βασιλικής Σταυρίδου

ΘΕΜΑ 4ο

Περί έγκρισης της αριθ. 58/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου (ΚΕΔΗΠ) με θέμα «6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικ. έτους 2021»

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση της αριθμ. 60/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου «6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»

ΘΕΜΑ 6ο

Λήψη απόφασης περί απαλλαγή μισθώματος μηνός Ιουλίου 2021

ΘΕΜΑ 7ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. 665 αγροτεμαχίου, έκτασης 30.000τ.μ, που βρίσκεται στο αγρόκτημα Γαληψού στην Κοινότητα Γαληψού της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 8ο

Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση αιρετού του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 9ο

Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση αιρετού του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 10ο

Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση αιρετού του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 11ο

Λήψη απόφαση επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση εποχικού υπαλλήλου του Δήμου Παγγαίου

     

                                                                                                            O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                                            ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο