ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 7/12/2021 ΩΡΑ 14:00

                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , στις 07.12.2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

H συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τεύχος Β’)

, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Εξέταση αίτησης του Κου Γιαννιώτη Γεωργίου, κατοίκου Νέας Ηρακλείτσας

ΘΕΜΑ 2ο

Περί έγκρισης τοποθέτησης καθρέπτη ελέγχου οδικής κυκλοφορίας στην Κοινότητα Γεωργιανής του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 3ο

Εξέταση αίτησης του Κου Νικολαΐδη Ιωάννη του Χρήστου.

ΘΕΜΑ 4ο

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου Λαϊκής Αγοράς(Γάκη Μαρία)

ΘΕΜΑ 5ο

Περί έγκρισης παραχώρησης του δικαιώματος διαρκούς χρήσης οικογενειακού τάφου στην θέση «Κατηγορία Α΄» στον Κο

Τουφεκτσίδη Χρήστο του Σάββα στα κοιμητήρια της Κοινότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου.

                   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                                                ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ

 

 

prosklisi_15_2021.pdf

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο