ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 2 (12-07-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 2 (12-07-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις12-07-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ.Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:28503/07.05.2021 (ΦΕΚ 1558/17.04.2021 τ. Β΄)της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β’) ,της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169//04.06.2021 (ΦΕΚ 2366/05.06.2021 τεύχος Β’) καθώς και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/02.07.2021(ΦΕΚ 2879/Β/02-07-2021), για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο
Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής για εντός του
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Κου Σταυρίδη Χρήστου του
Ιωάννη με την επωνυμία «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος-
Επιχείρηση προσφοράς Καφέ, Ποτών και Αναψυκτικών» επί της οδού
Μαυρομιχάλη 8 της Κοινότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 2ο
Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής για εντός και εκτός του
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Κου Ορφανίδη Παναγιώτη
Γεράσιμου του Χρήστου με την επωνυμία «Υπηρεσίες Εστιατορίων και κινητών
Μονάδων Εστίασης-Καφέ (διακριτικός τίτλος: MAD HOUSE) επί της οδού Νίκης
21 της Κοινότητας Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 3ο
Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής για εντός του
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Κας Σταθοπούλου Σωτηρίας
του Ιωάννη με την επωνυμία «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων (διακριτικός
τίτλος:THE CROWN COCTAIL BAR) στην Νέα Ηρακλείτσα του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 4ο
Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής για εντός και εκτός του
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με είδος δραστηριότητας «ΚΑΦΕ –
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» της Κας Σούλκου Εγκλαντίνας του Αγκρόν στην Κοινότητα
Νέας Ηρακλείτσας Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 5ο
Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής για εντός και εκτός
του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με είδος δραστηριότητας
«Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων από κέντρο Διασκέδασης-Κοσμική
Ταβέρνα»(διακριτικός τίτλος: Ταβέρνα Καστανιές) του Κου Παρασχιάκου
Φωτίου του Δημητρίου στην Κοινότητα Νικήσιανης του Δήμου Παγγαίου.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ

prosklisi_10_2021.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο