ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 31/01/2022 ΩΡΑ 13:00

                                                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 31.01.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 13:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:3608/21.01.2022 (ΦΕΚ 155/21.01.2022 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο από 31.01.2022 έως 31.12.2023

ΘΕΜΑ 2ο

Περί έγκρισης υποβολής στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παγγαίου της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 3ο

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί λήψης απόφασης για έγκριση ή μη κοπής επικίνδυνων δέντρων στην Κοινότητα Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 4ο

Εξέταση υποβληθέντος αιτήματος από τον κ. Ελευθέριο Ταουκτσή του Κωνσταντίνου

ΘΕΜΑ 5ο

Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη (πλανόδιος ή στάσιμος) στην κα. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο

Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου Λαϊκής Αγοράς στον κ.ΜΗΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ 7ο

Εξέταση υποβληθέντος αιτήματος από τον κ. Ιωάννη Κοτσαμπασάκο του Παναγιώτη

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 9ο

Εξέταση υποβληθέντος αιτήματος από τον κ. Ιωάννη Νικολαϊδη του Χρήστου

                                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                              ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                                                               ΖΩΗ ΑΠΑΖΙΔΟΥ

prosklisi_1_2022.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο