ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/12/2021 ΩΡΑ 13:00

                                                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 13.12.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 13:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:7514/03.12.2021 (ΦΕΚ 5673/04.12.2021 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ

 

Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου Λαϊκής Αγοράς στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

     

                                                                       O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                                             ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ

prosklisi_16_2021.pdf

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο