ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/01/2022

                                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                     ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

 

                                                Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμου Παγγαίου

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις 19.01.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:746/07.01.2022 (ΦΕΚ 32/08.01.2022 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

 

  

Θέμα

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για την 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2022

 

 

 

 

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                                                            ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                                  

                                                                                          ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΤΗΣ_19_01_2022_signed.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο