ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07/12/2021

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

 

Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις 07.12.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τ. Β΄), όπως ισχύει, η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

  

Θέμα

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για την 7η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2021

 

 

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                                                                          ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                 

                                                                                                        ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΤΗΣ_07.12.2021.doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο