ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 11-04-2023 ΩΡΑ 13:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), της αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη, στις 11 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα

1ο

:

Καταστροφή υλικών του Νηπιαγωγείου Ακροποτάμου, λόγω παλαιότητας ή φθοράς.

Θέμα

2ο

 

 

Απομάκρυνση φωτοτυπικού μηχανήματος λόγω αντικατάστασής του, στο Νηπιαγωγείο Ελευθερών.

Θέμα

3ο

 

 

Ακύρωση της υπ αρ.   7/2023 απόφασης με θέμα « Αναπλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντή   του 10/θέσιου Δ.Σ. Οφρυνίου, από την υποδιευθύντρια Αλεξανδρίδου Ελένη», λόγω λανθασμένης διατύπωσης και έκδοση νέας.

Θέμα

4ο

 

 

Παραχώρηση του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου

Ελαιοχωρίου, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης προς τιμήν του πολιούχου του χωριού,   Αγ. Γεωργίου, την 23/04/2023.

Θέμα 5ο

 

 

 

Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου στο Φυσιολατρικό Σύλλογο Δ. Παγγαίου, για την διεξαγωγή ενός σεμιναρίου,   στις 29/04/2023

                                                                                             Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                        

                                                                                               Δημητρακούδης Βασίλειος

 

 

        

                                                                                              

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΕ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_3-2023_-_Αντιγραφή.doc

    

                                                                                                  


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο