ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 11-07-2022 10:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), της αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη, στις 11 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα

1ο

:

Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αίτηση του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Παραλίας Οφρυνίου «ΙΩΝΑΣ» παραχώρησης του νέου διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Οφρυνίου για να συνεχίσει τη λειτουργία του το ΚΔΑΠ «ΟΦΡΥΝΙΟΥ», από 01-9-2022 έως 30-6-2023

Θέμα

2ο

:

Αποδοχή χρηματικών επάθλων του εκπαιδευτικού σχολικού διαγωνισμού Gobi Fish, της κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχείρησης «ΠΥΘΙΑ».

Θέμα

3ο

:

Παραχώρηση χώρων Δημοτικού Σχολείου Γεωργιανής καθώς και δικαιώματος χρήσης των τουαλετών του σχολείου.

Θέμα

 

4ο

 

 

:

Παραχώρηση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Κοκκινοχώματος.

 

                                                                                                                                                            Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

     Δημητρακούδης Βασίλειος

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΕ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_5_2022.doc

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο