ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 11-07-2022 11:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:23983/29.04.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2137/Β΄/30.04.2022), καλείστε όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη, στις 11 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κατωτέρω θεμάτων:

Θέμα

1ο

:

Αποδοχή χρηματικού επάθλου ύψους 750 ευρώ μετά από διάκριση, της σχολικής ομάδας του Γυμνασίου Ελευθερούπολης, στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Hack the Map: Φανταστικοί Κόσμοι» με το ψηφιακό έργο: «Στο δρόμο του νερού »

              

Η Πρόεδρος

 
 
 

Μπενή Ελένη


 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_4_2022.doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο