ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΗΠ

                                                                                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Καλείστε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α’), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, στις 08-09-2021, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 09:00πμ και λήξης 12:00 πμ για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

Μισθολογική εξέλιξη του ΙΔΑΧ υπαλλήλου της ΚΕΔΗΠ Κωνσταντίνου Κουφουδάκη.

ΘΕΜΑ 2ο

4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2021.

ΘΕΜΑ 3ο

Λήψη απόφασης για δαπάνες χρηματικών επάθλων, τιμητικών επαίνων, αναμνηστικών δώρων και εξειδίκευση-καθορισμό πίστωσης σε βάρος Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2021.

Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά  σχετική εισήγηση και παρακαλείστε την Τετάρτη από τις 09:00πμ έως και τις 12:00 πμ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e–mail (kanelli@dimospaggaiou.gr ή koinofelis@dimospaggaiou.gr) ή τηλεφωνικά στο 2592024546 την γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου για τη θέση σας επί του κάθε θέματος.

                                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

 

                                                                                                                          ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ

 

prosklisi_12_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο