ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΗΠ 10/11/2021 ΩΡΕΣ 10:00 ΜΕ 13:00

                                                                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου η οποία θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α’) και τις όμοιες της υπ’ αριθ. 65 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25-10-2021), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,, στις 10-11-2021, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 10:00πμ και λήξης 13:00μμ για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο

6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικ. έτους 2021

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης για ορισμό κριτικής επιτροπής για τον διαγωνισμό ζωγραφικής και εξειδίκευση-καθορισμός πίστωσης σε βάρος Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικ. έτους 2021.

Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά  σχετική εισήγηση και παρακαλείστε από τις 10:00πμ έως και τη 13:00μμ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e–mail (kanelli@dimospaggaiou.gr ή koinofelis@dimospaggaiou.gr) την γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου για τη θέση σας επί του κάθε θέματος.

                                                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

 

                                                                                                                                       ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο