ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΗΠ ΣΤΙΣ 28/09/2021 ΩΡΕΣ 14:00-16:00

                                                                                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Έκτακτή συνεδρίαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου η οποία θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π.(ΦΕΚ55/11.03.2020τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α’) και τις όμοιες της υπ’ αριθ. 61 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.1789/20092021), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 28092021, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 02:00μμ και λήξης 04:00 μμ για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:


ΘΕΜΑ 1ο
Χαρακτηρισμός θεμάτων ως έκτακτα προς συζήτηση.
ΘΕΜΑ 2ο
5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2021.
ΘΕΜΑ 3ο
Περί εγκρίσεως διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων με απευθείας ανάθεση για το έτος
2022.


Λόγω άμεσης αποστολής δικαιολογητικών προς το τμήμα προμηθειών του Δήμου Παγγαίου για έναρξη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης των ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της ΚΕΔΗΠ.
Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική εισήγηση και παρακαλείστε από τις 02:00μμ έως και τις 04:00 μμ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω email (kanelli@dimospaggaiou.gr ή koinofelis@dimospaggaiou.gr) την γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου για τη θέση σας επί του κάθε θέματος.

                                                                                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ


                                                                                                                                                   ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ

 

prosklisi_14_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο