ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/08/2022 ΩΡΑ 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), όπως ισχύει και τις όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 43107/22.07.2022 (ΦΕΚ 3891/23.07.2022 τ. Β΄), όπως παρατάθηκε με την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 44590/29.07.2022 (ΦΕΚ 4088/30.07.2022 τ. Β΄) σας καλούμε σε Τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη την 10η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

Περί έγκρισης ή μη παράτασης ωραρίου μουσικής για εντός του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με είδος δραστηριότητας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας της ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΣΙΜΙΤΣΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, που βρίσκεται στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (οδό Παπαχρηστίδη 106) της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 2ο

Περί έγκρισης ή μη παράτασης ωραρίου μουσικής για εντός του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με είδος δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ, ιδιοκτησίας του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΤΣΙΩΡΗ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ, που βρίσκεται στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ της Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 3ο

Περί έγκρισης ή μη παράτασης ωραρίου μουσικής για εντός & εκτός του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με είδος δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ιδιοκτησίας της ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ (οδό Μ. Αλεξάνδρου) της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 4ο

Εξέταση υποβληθέντος αιτήματος από το Συμβούλιο της Κοινότητας Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 5ο

Εξέταση υποβληθέντος αιτήματος από το Συμβούλιο της Κοινότητας ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ της Δημοτικής Ενότητας ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 6ο

Εξέταση υποβληθέντος αιτήματος από την κα. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗ

ΘΕΜΑ 7ο

Εξέταση υποβληθέντος αιτήματος από τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ του ΜΙΧΑΗΛ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΖΩΗ

 

9η_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΠΖ_ΜΕ_ΥΠΟΓΡΑΦΗ_1.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο