Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18.02.2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ελευθερούπολη 13/02/2014 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                           Αριθμ. Πρωτ. 5222
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:
Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 18η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση επιχείρησης ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ) της ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΛΑΡΗΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 2ο

Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση επιχείρησης ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ) του ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΜΑΝΘΟΥ, που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Τ.Κ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 3ο

Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση επιχείρησης ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ – ΚΡΥΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΣΕ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ) της ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Τ.Κ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 4ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό θέσεων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Παγγαίου

Θέμα 5ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 6ο

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο