Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 07.08.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ελευθερούπολη, 30/07/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.: -29642-
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Ως η συνημμένη κατάσταση

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010), στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 7 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

Θέμα Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2015

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 8η Αυγούστου 2013, ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 07.08.2014 (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο