Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 02.07.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 27/06/2013
Αριθμ. Πρωτ.  25217   

                                                              

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 02 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα

Παραπομπή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Καβάλας της πειθαρχικής δίωξης κατά του Αναστάσιου Πολυχρονιάδη του Δημητρίου, τακτικού υπαλλήλου   του Δήμου Παγγαίου, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο