ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 23.07.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 23.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:44779/15.07.2021 (ΦΕΚ 3117/16.07.2021 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών & οικονομικών προσφορών (διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32, παρ. 2, περ. γ΄ του Ν.4412/2016) της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ»

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής του θίγονται τα συμφέροντα του δήμου ”αμέσως” και ”σπουδαίως”.

Είναι απαραίτητη, η έκτακτη σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής και η άμεση λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, λόγω της έναρξης, από 16.07.2021 λειτουργίας των κατασκηνώσεων Ν. Περάμου και της υποχρέωσης εκ μέρους του δήμου, να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες των κατασκηνώσεων.

                                                                                              O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                        ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

                                                                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

prosklisi_25_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο