Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια: «Κατασκευή ξύλινης σκηνής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γενικού Λυκείου Ν. Περάμου Δήμου Παγγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια: «Κατασκευή ξύλινης σκηνής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γενικού Λυκείου Ν. Περάμου Δήμου Παγγαίου».

Μετάβαση στο περιεχόμενο