ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ 1/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΜΕ_1.2021.pdf

ΕΙΔΙΚΟ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Α2_ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ_Α2_12_2020_el_GR.DOC

ΕΙΔΙΚΟ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Α1_ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ-ΗΥ-17-09-2020.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΜΕ.DOC

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ_SME.4.doc

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει τη Δευτέρα 5/4/2021 και λήγει την Τετάρτη 14/4/2021

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο