ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ Π. ΟΦΡΥΝΙΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ 2021

panigyri

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις εμποροπανηγύρεις Π. Οφρυνίου (3-7 Αυγούστου) Ν. Περάμου (11-15 Αυγούστου) Ν. Ηρακλείτσας (19-23 Αυγούστου) του Δήμου Παγγαίου του έτους 2021 να καταθέσουν αίτηση στο γραφείο της ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε. ΔΗΜ.Α.Ε. του Δήμου Παγγαίου, στο Δηµοτικό Κατάστημα Ελευθερούπολης, αυτοπροσώπως, η ταχυδρομικά µε τα συνημμένα δικαιολογητικά της αίτησης από την Παρασκευή 9 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.

Τηλ Επικ. 2592350022-09-6908795222 email panigiri2021@yahoo.com

 

Σημειώνεται πως αναμένονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, λόγω των περιορισμών του κορωνοϊού COVID-19, και αυτές θα ανακοινωθούν αμέσως μόλις εκδοθούν.

Γενικά δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση της οικείας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής
δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α’ 47)
και 1642/1986 (ΑΆ 125),

β) Άδεια επαγγελματία πωλητή και Άδεια παραγωγού θεωρημένη για το τρέχον έτος.

γ) αντίγραφο αστυνοµικής τους ταυτότητας,

δ) Εκκαθαριστικό 1 έτους

ε) Απόδειξη Ταμειακής Μηχανής

Προσοχή: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν σε αντίγραφα µαζί µε την
αίτησή τους όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, διαφορετικά η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

Έχουν επίσης αναρτηθεί στην lστοσελίδα του δήµου:
-Κανονισµός της εμποροπανήγυρης ,

-αρχείο με τα τέλη και τον κανονισµό

-κατάσταση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ανάλογα µε τη δραστηριότητα του κάθε

εκθέτη-συµµετέχοντα

Χρονοδιάγραμμα επόµενων ενεργειών:

1.Αξιολόγηση των αιτήσεων από 24-07-2021 έως 28-07-2021

2.Κλήρωση εάν ο αριθμός των συμμετοχών είναι περισσότερες από τις θέσεις 29-07-2021

3. Διάθεση θέσεων, κατάθεση του τέλους που τους αναλογεί, έκδοση των σχετικών αδειών και παραλαβή τους έως 30-07-2021.

Επισήμανση: Για την είσοδο των εκθετών στις εμποροπανηγύρεις θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα όπως θα προβλέπονται από το ισχύον ΦΕΚ που θα υφίσταται.

 

Ελευθερούπολη, 8 Ιουλίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΕΧΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ_ΝΕΟ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ_ΠΑΡ._ΟΦΡΥΝΙΟΥ_ΓΙΑ_ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ_2021.doc

ΑΙΤΗΣΗ_Ν._ΠΕΡΑΜΟΣ_ΓΙΑ_ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ_2021.doc

ΑΙΤΗΣΗ_Ν._ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ_ΓΙΑ_ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ_2021.doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο