Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 22.05.2015 – Έκτακτη Συνεδρίαση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη, 22/05/2015
Αριθ.  Πρωτ. : 13399

 

ΠΡΟΣ:

1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου

2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 22η Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.    Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης-τρόπος εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή χώρου παιχνιδιού και άθλησης στη Επέκταση του Οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Περάμου” (Αρ. Μελ. 1038/2015) και έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης στο Μέτρο 41 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ ««Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α ».

Το ανωτέρω θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής του θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

 Είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, διότι βάσει του εντελλόμενου σχεδιασμού η εν λόγω μελέτη θα αποτελέσει, πρόταση έργου προς ένταξη στο  LEADER, στα πλαίσια της 3ης προκήρυξης του εν λόγω προγράμματος, που έχει τελική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την Δευτέρα 25/05/2015.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο