Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28.02.2014

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                        Ελευθερούπολη 24 -02-2014
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                     Αριθ. Πρωτ. : 6152

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 28η Φεβρουαρίου 2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Αρ. Μελέτης 1011/2009).

 2. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΦΡΥΝΙΟΥ» (Αρ. Μελέτης: 1009/2011).

 3. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΦΩΛΕΑΣ» (Αρ. Μελέτης: ….).

 4. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΩΛΕΑΣ» (Αρ. Μελέτης: 1081/2011).

 5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ».

 6. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜ. ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΩΛΕΑΣ».

 7. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ» (Αρ. Μελέτης: 1071/2011).

 8. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ» (Αρ. Μελέτης: 1032/2012).

 9. Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στα πλαίσια της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

 10. Παράταση πολεοδομικές παρεμβάσεις και μετρήσεις συγκοινωνιακών φόρτων σε τμήματα κέντρου Ελευθερούπολης και στις εισόδους της πόλης.

 11. Έγκριση μελέτης-τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. ΣΤΗ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ», τρόπος εκτέλεσης.

 12. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οχημάτων-μηχανημάτων δήμου Παγγαίου».

 13. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης «Προμήθειες σωλήνων, υδραυλικών εξαρτημάτων, υδρορροών δήμου Παγγαίου».

 14. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης «Προμήθειες οικοδομικών υλικών δήμου Παγγαίου».

 15. Έγκριση όρων της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) μεταξύ του δήμου Παγγαίου και του Πράσινου Ταμείου στο πλαίσιο του Χρημ/κού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 για το έτος 2013.

 16. 5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2014 του Δήμου Παγγαίου.

 17. Τροποποίηση των αριθ. 139/2011 και 459/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου.

 18. Εκμίσθωση των α) αριθ. 961 αγροτεμαχίου, έκτασης 6.345 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 114, εντός της κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Γεωργιανής, β) του αριθμ. 1756 αγροτεμαχίου, έκτασης 11.541 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή «Εξωχώραφα», εντός αναδασμού της Δημοτικής Κοινότητας Νικήσιανης και γ) του αριθμ. 609 αγροτεμαχίου, έκτασης 1.770 τ.μ., που βρίσκεται στα Τενάγη Φιλίππων, εντός αναδασμού της Δημοτικής Κοινότητας Νικήσιανης.

 19. Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στον Άγιο Ανδρέα α) αριθ.283 β) αριθ. 771 και γ) αριθ. 868, συνολικής έκτασης 9.860,12 τ.μ.

 20. Εκμίσθωση δημοτικού αμπελώνα έκτασης 7.500 τ.μ. στη τοπ. κοιν. Ελευθερών.

 21. Αποζημίωση θιγομένων από την πράξη εφαρμογής της Τοπ. Κοιν. Ακροποτάμου.

 22. Έγκριση της αριθ. 6/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των Παιδικών Εξοχών Νέας Περάμου, που αφορά την Παροχή φιλοξενίας παιδιών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στις κατασκηνώσεις Νέας Περάμου.

 23. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Παγγαίου.

 24. Εγγραφή του Δήμου Παγγαίου ως συνδρομητή σε εφημερίδες – περιοδικά κ.λ.π. για το έτος 2014.

 25. Περί εξαιρέσεως από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας για το έτος 2014 του μονίμου προσωπικού των υπηρεσιών Άρδευσης – Ηλεκτροφωτισμού – Καθαριότητας του Δήμου Παγγαίου.

 26. Έγκριση της αριθ. 15/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (δίμηνα) συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. για το έτος 2014.

 27. Έγκριση της αριθ. ../2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά τη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2014.

 28. Τροποποίηση της αριθ. 576/2013 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την Επιτροπή παραλαβής υλικών σύμφωνα με το άρθ. 28 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. για το έτος 2014.

 29. Έγκριση της αριθ. 17/2014 απόφασης της Οικον. Επιτροπής που αφορά μη άσκησης ανακοπής κατά της αρι. 4/2014 διαταγής πληρωμής και εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. και του πρώην δήμου Ελευθερών.

 30. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2013 σχολικών επιτροπών της Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης.

 31. Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά «Αξιοποίηση του νέου 12/θέσιου δημοτικού Σχολείου Ν.Περάμου».

 32. Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά «Έγκριση λειτουργίας νέων τομέων και ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης».

 33. Διαγραφές οφειλών.

 34. Έγκριση της αριθ. 18/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημ. Ενότητα Ελευθερών Δήμου Παγγαίου».

 35. Αναπροσαρμογή μισθώματος του δημοτικού camping στη Ν. Ηρακλίτσα.

 36. Εκμίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθορισμός των χώρων και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης.

 37. Εξέταση αιτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (.pdf)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο