Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30.09.2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ελευθερούπολη  26-09-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                         Αριθμ.Πρωτ.  39897
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    

                                                            

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου  2013  και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:  

 

1.    Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΦΡΥΝΙΟΥ»  με αριθμ. τεχνικής μελέτης 1009/2011.

2.    Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ».

3.    Περί έγκρισης 1ης παράτασης περαίωσης του έργου  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ» 

4.       Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου ”ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ”

5.    Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου ”ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ”

6.    Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με αριθμ. τεχνικής μελέτης 1045/2011.

7.    Καθορισμός Ερυθράς δρόμου από Δ1 έως Δ11 στην Τοπική Κοινότητα Αυλής του Δήμου Παγγαίου.

8.    Αλλαγή τετραγωνικών μέτρων χρέωσης σε κατάστημα που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα της Ν.Περάμου.

9.    Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της “Προμήθειας Γραφίτη για το έτος 2013 – 2014”

10.   Έγκριση διενέργειας της πράξης «Προμήθεια υλικών για επισκευή των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού περιοχής Στρυμόνα Αμφίπολης».

11.Έγκριση διενέργειας της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού τηλεμετρίας αντλιοστασίου άρδευσης του Δ. Παγγαίου».

12.   Αποδοχή χρηματοδότησης 194.340,00 €.-Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Παγγαίου οικ.έτους 2013. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας “Μείωση Περιβαλλοντικού αποτυπώματος Δημοσίων Κτιρίων” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

13.Έγκριση διενέργειας της πράξης «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων για το έτος 2013 – 2014

14.  Κίνηση διαδικασίας μεταβολής της χρήσης των αγροτεμαχίων 283, 771 και 868 του αγροκτήματος οριστικής και συμπληρωματικής διανομής Αγίου Ανδρέα, από σχολικούς κλήρους σε χώρο αναψυχής – τουρισμού σύμφωνα με την παρ. 16 άρθρο 5 του Ν. 1894/1990.

15.Έγκριση κατασκευής κινητού στεγάστρου-τέντας σε κοινόχρηστο χώρο επί της Φρ. Παπαχρηστίδη έμπροσθεν του καταστήματος της κας Παπαδοπούλου Σεβαστής

16.  Γνωμοδότηση για την παραχώρηση-εξαγορά, από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στον κ.Χατζησταύρου Θωμά, του αριθμ. 02Ν οικοπέδου του Ο.Τ. 40 εμβαδού 542,15 τ.μ. του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τοπ.Κοινότητας Ακροποτάμου.

17.  Γνωμοδότηση για την παραχώρηση-εξαγορά, από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στην κα Καρακασίδου Βασιλική, του αριθμ. 17 οικοπέδου του Ο.Τ. 3 εμβαδού 729 τ.μ. του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τοπ. Κοινότητας Μελισσοκομείου.

18.Γνωμοδότηση για την χρήση πηγαδιού, που βρίσκεται στο υπ’ αριθμ. 714 ρέμα του Αγροκτήματος Γαληψού, από τον κ. Θεόδωρο Συμεωνίδη.

19.  Αποκατάσταση θιγόμενης ιδιοκτησίας – αγροτεμαχίου λόγω ρυμοτόμησης από εγκεκριμένο σχέδιο στην περιοχή «Μπουζίνα» της Δημοτ.Κοιν. Ελευθερούπολης, ιδιοκτησίας κ.Βαρέλη Δημητρίου και κας Κράλη – Βαρέλη Ελένης

20.  Διάνοιξη πεζόδρομου ανάμεσα στα Ο.Τ. 49 και 50 στην περιοχή επέκτασης της Τοπικής κοινότητας Νέας Ηρακλίτσας.

21.Αποδοχή ποσού 65.979,43 € για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου, οικονομικού έτους 2013.

22.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2013 για δημιουργία ΚΑΕ απαραίτητο στη διαδικασία ίδρυσης Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην παραλία Οφρυνίου.

23.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ.έτους 2013.

24.Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου.

25.Επιχορήγηση Πολιτιστικών  Συλλόγων του Δήμου

26.Επιχορήγηση οικονομικά αδύνατου δημότη, για μετάβασή του σε Κέντρο Αποκατάστασης, λόγω σοβαρού ατυχήματος.

27.Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου.

28.Έγκριση γινόμενων δαπανών μετάβασης αποστολής του Δήμου στη πόλη Γκάμπροβο της Βουλγαρίας στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος INTERREGIVRegioCrafts.

29.Έγκριση της αριθμ. 97/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά «Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του οικ.έτους 2014».

30.Έγκριση της αριθμ. 102/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτος 2013 του Νομικού Προσώπου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».  

31.Έγκριση της αριθμ. 142/2013 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου, που αφορά «Ψήφιση του προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Π. οικ.έτους 2014».

32.Έγκριση της αριθμ. 154/2013 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου, που αφορά «Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Π. οικ.έτους 2013»

33.Έγκριση της αριθμ. 4/2013 απόφασης του Δ.Σ. των Παιδικών Εξοχών Ν.Περάμου που αφορά επιστροφή ποσών συμμετοχής σε μη φιλοξενούμενους τελικά στην κατασκήνωση.

34.Τροποποίηση της αριθμ. 139/2011 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά  ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου στην Σχολική Επιτροπή Β/Θμιας Εκπαίδευσης, λόγω συνταξιοδότησης δύο μελών της.

35.Εκμίσθωση του αριθμ. 65 αγροτεμαχίου, έκτασης 3.750 τ.μ. αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ποδοχωρίου.

36.Εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στο αγρόκτημα της Τοπ.Κοιν.Πλατανοτόπου.

37.Εκμίσθωση τουριστικού περιπτέρου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Ν.Ηρακλίτσας.

38.Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (πρώην σφαγείου) που βρίσκεται στην Τοπ. Κοινότητα Ελευθερών.

39.Εκμίσθωση δημοτικού αμπελώνα 5.000 τ.μ. από το αριθμ. 2102 ρέμα κοινό αγροκτήματος Τοπ. Κοινότητας Ελευθερών. 

40.Εκμίσθωση του αριθμ. 1922 αγροτεμαχίου, έκτασης 5.625 τ.μ., αγροκτήματος Τοπ. Κοινότητας Παλαιοχωρίου.

41.Απ’ ευθείας συμφωνία εκμίσθωσης του γηπέδου αντισφαίρισης, που βρίσκεται στην περιοχή «Εξωχώραφα» της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης.

42.Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής τήρησης όρων σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου – πρώην σφαγείο – Τοπ.Κοιν.Ελευθερών, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

43.Εξέταση αιτήσεως της ΣΤΑΜ.ΧΩΛΙΔΗΣ-ΠΑΝ.ΡΟΥΜΚΟΣ Ο.Ε. μισθωτών του δημοτικού ακινήτου –ΜΠΟΥΖΙΝΑ – που βρίσκεται στη Δημ.Κοιν. Ελευθερούπολης,  για μείωση μισθώματος.

44.Έκδοση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών [Παραγωγικές άδειες].

45.Έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων για την μεταβίβαση άδειας εκμετάλλευσης Περιπτέρου, ιδιοκτησίας Μανιού Σωφρονίας, στην Τοπική Κοινότητα Αντιφιλίππων του Δήμου Παγγαίου.

46.Εξέταση αιτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        

Σχετικά Αρχεία:

1. Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30.09.2013 (.pdf)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο