Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30.05.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Ελευθερούπολη, 26-05-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ. :19767
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 30η Μαϊου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ)» (Αρ. Μελέτης 1019/2010).

 2. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ» (Αρ. Μελέτης: 4028/2010).

 3. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Β΄ ΦΑΣΗ» (Αρ. Μελέτης: 18/2009).

 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΙΕΡΕΩΝ» (Αρ. Μελέτης: 8010/2009).

 5. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αρ. Μελέτης: 1045/2011).

 6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΓΑΛΗΨΟΥ- ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ- ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»(Αρ. Μελέτης: 14/2010).

 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ»(Αριθ. Μελέτης: 1008/2010).

 8. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ» (Αριθ. Μελέτης 1012/2010).

 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ» (Αρ. Μελέτης 1034/2011).

 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».

 11. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΗΠΙΩΝ & ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ».

 12. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚ. ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»(Αρ. Μελέτης: 1020 / 2009).

 13. Σχετικά με περικοπή αμοιβών στα πλαίσια αποκατάσταση ευρημάτων ελέγχου ΕΣΠΕΛ για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚ. ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»

 14. Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2014.

 15. Έγκριση της αριθ. 35/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή σχετικά με «Τροποποίηση του καταρτισθέντος και υποβαλλόμενου προς έγκριση Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή».

 16. Έγκριση της αριθ. 36/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή σχετικά με «Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 στην πρώην υπάλληλο κ. Καρασάββα Καλλιόπη».

 17. Γνωμοδότηση για την αίτηση της κ. Τσαούση Κων/νιάς του Δημητρίου σχετικά με παραχώρηση διαθεσίμου οικοπέδου με αριθ. 02α του Ο.Τ. Γ66, έκτασης 634,84 τ.μ. στο Νέο Συράκο Ελευθερούπολης.

 18. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κοινόχρηστου οικοπέδου στη θέση Βλάχικα Δ.Κ. Ελευθερούπολης, οικοπέδου με αριθ. 02α του Ο.Τ. Γ56, έκτασης 589,28 τ.μ., στον κ. Καπούλα Αθανάσιο του Ευαγγέλου.

 19. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κοινόχρηστου οικοπέδου στη θέση Βλάχικα Δ.Κ. Ελευθερούπολης, οικοπέδου με αριθ. 02α του Ο.Τ. Γ56, έκτασης 589,28 τ.μ., στον κ. Καπούλα Κων/νο του Ευαγγέλου.

 20. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κοινόχρηστου οικοπέδου στη θέση Βλάχικα Δ.Κ. Ελευθερούπολης, οικοπέδου με αριθ. 02α του Ο.Τ. Γ56, έκτασης 589,28 τ.μ., στον κ. Καπούλα Γεώργιο του Ευαγγέλου.

 21. Γνωμοδότηση για τη διοικητική αποβολή του κ. Βρύζα-Γιαβάση Γεωργίου για την κατάληψη τμήματος αγροτικού δρόμου από το αγροτεμάχιο με αριθ. 2742 της συμ/κής διανομής έτους 1979-1980 της Τ.Κ. Οφρυνίου.

 22. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, κατεχομένου τμήματος του με αριθ. 2310 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 3.668,29 τ.μ. στο Αγρόκτημα Κάριανης στον κ. Κωνσταντινίδη Γεώργιο.

 23. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, κατεχομένων τμημάτων του με αριθ. 3062 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεων 4.286,58 τ.μ. και 5.712,50 τ.μ. αντίστοιχα στο Αγρόκτημα Οφρυνίου στον κ. Κιαχαγιά Βασίλειο.

 24. Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, κοινόχρηστου τεμαχίου έκτασης 9.857,20τ.μ. του Αγροκτήματος Γαληψού στην εταιρία με την επωνυμία Star Energy Ε.Π.Ε. με σκοπό την ανέγερση βιοτεχνικής εγκατάστασης κατασκευής μπαταριών ειδικού τύπου.

 25. Εκλογή υδρονομικών οργάνων για την αρδευτική περίοδο 2014.

 26. Διόρθωση της αριθ. 158/2014 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με «Αιτήσεις για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».

 27. Συμπλήρωση και διόρθωση των αριθ. 112/2014 και 171/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικές με «Συμμετοχή στην 5η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Regional Cooperation for Crafts Development».

 28. Διόρθωση της αριθ. 167/2014 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με «Έγκριση της αριθ. 28/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ (Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου) με θέμα «Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2013».

 29. Έγκριση κατασκευών στο Κ/Χ 193 στη Ν. Ηρακλίτσα Δήμου Παγγαίου.

 30. Εκμίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθορισμός των χώρων και κατάρτιση των όρων 2ης (δεύτερης) δημοπράτησης.

 31. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ»

 32. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής έργων.

Ο έκτακτος χαρακτήρας της συνεδρίασης δικαιολογείται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας των Δήμων, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, ήτοι :

1.- Για τα πρωτόκολλα παραλαβής καθώς και για τους Α.Π.Ε. εξαντλούνται οι εύλογες προθεσμίες για την εξέτασή των.

2.- Για τις γνωμοδοτήσεις επί αιτήσεων δημοτών για παραχωρήσεις κοινόχρηστων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν σε απαραίτητες εργασίες.

3.- Η έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριμήνου πρέπει να εξετασθεί έως τέλος Μαϊου.

4.- Η έγκριση αποφάσεων του Ν.Π. θα πρέπει να εξετασθούν προκειμένου να προχωρήσει η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος της πρώην υπαλλήλου.

5.- Η εκλογή υδρονομικών οργάνων θα πρέπει να ληφθεί άμεσα γιατί επείγει η έναρξη της αρδευτικής περιόδου (1η Ιουνίου).

6.- Οι διορθώσεις αποφάσεων επείγουν προκειμένου να προχωρήσει ο έλεγχος αυτών.

7.- Η εκμίσθωση αιγιαλού και παραλίας επείγει λόγω έναρξης της θερινής περιόδου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Συνημμένα Αρχεία:

1. Πρόσκληση (.pdf)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο