Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27.12.2013 – Ειδική

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Ελευθερούπολη 23-12-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                      Αριθμ.Πρωτ. 51508
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο,
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης
          4.- Ορκωτούς λογιστές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) προσκαλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 13:30 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

  1. Έγκριση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ οικονομικού έτους 2010 του πρώην Δήμου Ελευθερούπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία:

1. Πρόσκληση (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο