Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 29.11.2013 – Έκτακτη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Ελευθερούπολη 28-11 -2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                        Αριθμ.Πρωτ. 48364
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο,
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

  1. Περί λύσης της προγραμματικής σύμβασης με τους: α) ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», β) την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού «ΣΥΝΕΡΓΩ»

  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου, οικονομικού έτους 2013.

Η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα σύμφωνα με το αρθ.67 παρ.5, διότι από την αναβολή συζήτησης

του θέματος θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Ο έκτακτος χαρακτήρας της συνεδρίασης δικαιολογείται:

Α.- Εξέλειπαν οι λόγοι συνέχισης της υλοποίησής της, εφόσον αναμένονται μετά βεβαιότητας εντός των προσεχών ημερών οι προσλήψεις από το πρόγραμμα της Κοινωφελούς εργασίας που θα καλύψουν τις σχετικές ανάγκες και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος ασκόπως με τα ποσά που θα προκύψουν για τη συνέχιση της σύμβασης και κατά το μήνα Δεκέμβριο.

Β.- Πρέπει να αποπληρωθεί το έκτακτο προσωπικό για τον μήνα Δεκέμβριο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   


Συνημμένα Αρχεία:

1. Πρόσκληση (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο