Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 26.02.2015 – Τακτική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη, 20/02/2015

Αριθ. Πρωτ. : 4575

ΠΡΟΣ:

 1. Το Δήμαρχο Παγγαίου

 2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

 3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 26η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 1. Εκχώρηση άσκησης αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Άρδευσης από τον Δήμο Παγγαίου στην ΔΕΥΑ Παγγαίου.

 2. Έγκριση γενομένων δαπανών για την φιλοξενία των Δικαστικών Αντιπροσώπων, Γραμματέων και μελών Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογικών τμημάτων του Δήμου στις βουλευτικές εκλογές την 25/01/2015 (Παράθεση Εδεσμάτων).

 3. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων βάσει του άρθρου 158παρ.3 του Ν. 3463/2006: Α) για την 25η Μαρτίου –Εκτός εστίασης, Β) Είδη σημαιοστολισμού.

 4. 4η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.

 5. Αποδοχή χρηματοδότησης 40.000,00€ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας- 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου

 6. Τροποποίηση της αριθ. 419/2014 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Παγγαίου με τίτλο «Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την διαχείριση του Α΄ Λογαριασμού Κοινωνικών Βοηθειών που αφορά την ένδεια», ως προς τους διαχειριστές.

 7. Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δημοτών από το Πρόγραμμα Κοινωνικής Προστασίας (Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών)

 8. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99».

 9. Έγκριση απασχόλησης μαθητών των επαγγελματικών σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δήμο Παγγαίου κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

 10. Έγκριση της αριθ. 07/2015 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 99/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ».

 11. Μείωση οφειλής χρεώστη μετά από κατάπτωση παρακαταθήκης.

 12. Αποζημίωση επικείμενων της πράξης εφαρμογής Τ.Κ. Ακροποτάμου.

 13. Διαγραφή ποσού τελών χρήσης Αιγιαλού 2013 του κ. Ζιρτιλίδη Ανδρέα του Θεοδώρου .

 14. Εξέταση της αριθ. 4618/20-02-2015 αιτήσεως του κ. Χαρατσίδη Ιωάννη του Δημητρίου σχετικά με την παράταση χρόνου μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στους Αντιφιλίππους.

 15. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για διαγραφή τελών.

 16. Εξέταση της αριθ. 2195/29-01-2015 αιτήσεως του κ. Παλαμπούκη Αλκιβιάδη του Εμμανουήλ σχετικά με την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

 17. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου –έκτασης 4.970,92 τ.μ., από το αριθ. 43 Ο.Τ. της Τοπικής Κοινότητας Νέας Ηρακλίτσας, εντός της οποίας υπάρχει γήπεδο 5Χ5, αναψυκτήριο εμβαδού 71,73 τ.μ. και παιδότοπος .

 18. Εξέταση της αριθ. 38857/29-10-2014 αιτήσεως της Αδελφότητας των Απανταχού Ηρακλειτσιανών σχετικά με την «Παραχώρηση χώρου στην περιοχή «Νησάκι-Αγία Μαρίνα» στη Νέα Ηρακλείτσα».

 19. Γνωμοδότηση για την χορήγηση αδείας τοποθέτησης καμπίνας διαστάσεων 3,00μ. μήκους και πλάτους 0,40 μ. από την εταιρία OPTICONNECT A.E. (για FORTHNET). Η καμπίνα θα τοποθετηθεί στο οικόπεδο του πολιτιστικού συλλόγου της Νέας Περάμου σε επαφή με την περίφραξη του ΟΤΕ, επίσης εκσκαφή του δρόμου σε μήκους 20 μ. περίπου και πλάτος 0,20 μ. (με τροχό) για την τοποθέτηση καλωδίων.

 20. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ΄ αριθ. κοινόχρηστου αγροτεμαχίου 860β εκτάσεως 5962,83 τ.μ. στο Αγρόκτημα Γαληψού του Δήμου Παγγαίου στην κ. Δριγγοπούλου Αθανασία.

 21. Άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθ. 1 του Ν.4147/2013 και το άρθρο 31 του Ν.4257/2014.

 22. Χωρική μεταβολή στην περιοχή των ΚΑΑΥ Ν. Περάμου.

 23. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Παραλαβής του έργου: “Παρεμβάσεις διαμόρφωσης τμημάτων δημοτικού κτιρίου για τη στέγαση υπηρεσιών στην Ελευθερούπολη”.

 24. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Παραλαβής του έργου: “Παρεμβάσεις σε κ.χ. – πλατείες στο ΔΔ Ποδοχωρίου (στον οικισμό Ποδοχωρίου)” (αρ. μελ.: 1057/2012).

 25. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Παραλαβής του έργου: “Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών στο ΔΔ Ελευθερούπολης (στον οικισμό Ακροβουνίου)” (αρ. μελ.: 1035/2010).

 26. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Παραλαβής του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων ΔΔ Γαληψού-Ποδοχωρίου-Ακροποτάμου” (αρ. μελ.: 14/2010).

 27. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή διαβάσεων περιμετρικού ρέματος Αμισιανών” (αρ. μελ.: 1025/2011).

 28. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Ορφανίου” (αρ. μελ.: 1081/2012).

 29. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Διάνοιξη – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου στέγασης δημοτικών υπηρεσιών στην Δ.Κ. Ν. Περάμου”.

 30. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Επέκταση νεκροταφείων Τ.Κ. Ποδοχωρίου”.

 31. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Διάνοιξη δρόμου ΔΔ Ορφανίου (προς Κάστρο)” (αρ. μελ.: 34/2009).

 32. Εξέταση χορήγησης 2ης παράτασης περαίωσης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ”.

 33. Εξέταση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ” Ανάπλαση Παραλιακού Πεζοδρόμου Παλαιού Οικισμού Ν. Ηρακλείτσας” με αριθμό μελέτης 1002/2012.

 34. Εξέταση χορήγησης 1ης παράτασης του έργου «Πλακοστρώσεις Δημοτικών Οδών και Πεζοδρομήσεις στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων του Δήμου Παγγαίου» (8002/2009 μελέτη-προϋπολογισμός δαπάνης 915.000,00 €).

 35. Εξέταση χορήγησης 2ης παράτασης περαίωσης υπηρεσίας: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΙΕΡΕΩΝ)».

 36. Εξέταση χορήγησης 7ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Δ.Δ Κηπιών ».

 37. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ».

 38. Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο