Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 25.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη,  21/05/2015
Αριθ.  Πρωτ. : 13308


ΠΡΟΣ:
 
1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου
2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.    Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε ΤακτικήΣυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 25η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.    13η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.

2.    Εξέταση αιτήσεων πολιτών για διαγραφή τελών.

3.    Εξέταση της αριθ. 44464/19-12-2014 αιτήσεως του κ. Στογιάννη Ιωάννη του Αθανασίου με θέμα την επιστροφή της διαφοράς των καταβληθέντων από τα οφειλόμενα δημοτικά τέλη φωτισμού & καθαριότητας μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ για το έτος 2013.

4.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ» (Προϋπολογισμός 3.500.000,00 Αρ. μελέτης 1010/2011).

5.    Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΦΡΥΝΙΟΥ” (Αρ. Μελ. 1009/2011 – Προϋπολογισμός 600.000,00 €).

6.    Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της υπηρεσίας με τίτλο “Ενίσχυση και ανάδειξη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Παγγαίου”  (Αρ. Μελ. 1015/2014).

7.    Έγκριση 3ης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ 3 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΙΕΡΕΩΝ)»  (Αρ. Μελ. 1021/2013).

8.    Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης  της μελέτης με τίτλο “ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 420.852,09 € – XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ).

9.    Αποδοχή των όρων της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ στις τ.κ. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αριθμός Μελέτης:  1059/2014 – Προϋπολογισμός  : 490.000,00 €).

10.Αποδοχή των όρων της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΩΛΗΑΣ –ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ» (Προϋπολογισμός  : 615.000,00 €).

11.Έγκριση μορφών κατασκευών επί του ΚΧ έμπροσθεν του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη.

12.Έγκριση της αριθ. 28/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου με θέμα «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την καταλληλότητα ή μη λειτουργίας των υφιστάμενων παιδικών χαρών της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου».

13.Έγκριση της αριθ. 29/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου με θέμα «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την καταλληλότητα ή μη λειτουργίας των υφιστάμενων παιδικών χαρών της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου».

14.Έγκριση της αριθ. 30/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου με θέμα «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την καταλληλότητα ή μη λειτουργίας των υφιστάμενων παιδικών χαρών της Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου του Δήμου Παγγαίου».

15.Έγκριση της αριθ. 31/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου με θέμα «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την καταλληλότητα ή μη λειτουργίας των υφιστάμενων παιδικών χαρών της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων του Δήμου Παγγαίου».

16.Έγκριση της αριθ. 32/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου με θέμα «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την καταλληλότητα ή μη λειτουργίας των υφιστάμενων παιδικών χαρών της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου».

17.Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος οικοπέδου υπ’ αριθ. 595 που βρίσκεται στην Τοπική Κοιν’οτητα Μουσθένης στο Ο.Τ. 76.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πρόσκληση (.pdf)


{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο