Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24.10.2013 – Τακτική

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              Ελευθερούπολη 18-10-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                                                                     Αριθμ.Πρωτ. 42980
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο,
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ», (αρ.μελέτης: 1001/2011, προϋπολογισμού 248.601,34 Ευρώ)

 2. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ», (αρ.μελέτης: 1002/2011, προϋπολογισμού 372.100,84 Ευρώ)

 3. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΕΩΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ»

 4. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)” αρ. μελ 4023/2009, προϋπολογισμού: 835.000,00 €

 5. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ” αρ. μελ 1024/2012, προϋπολογισμού: 12497,98 €

 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ»

 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ (ΘΕΣΗ ΑΜΜΟΥΔΕΣ), ΟΡΦΑΝΟΥ (ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΒΙΑ ΞΕΡΙΑΣ), ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣΗ ΓΙΝΤΙΚΙ) ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», Αριθμ. Μελ. 1006/2011

 8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Δ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ”, αρ. μελ 1031 / 2013, προϋπολογισμού: 12.499,92 €

 9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Δ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ”, αρ. μελ 1032 / 2013, προϋπολογισμού: 12.499,92 €

 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ” Αρ. Μελ.: 1082 / 2012

 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ” (Αρ. μελέτης: 1071/2011 – Προϋπολογισμός 123.000,00 €)

 12. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΦΩΛΕΑΣ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

 13. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αρ. μελέτης: 8042/2010 – Προϋπολογισμός 990.000,00 €)

 14. Περί χορήγησης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ – ΟΡΦΑΝΙΟΥ – ΚΑΡΥΑΝΗΣ” Αρ.Μελ.17/2010

 15. Έγκριση μελέτης, τευχών διακήρυξης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ” αρ. μελ. 1081/2013

 16. Γνωμοδότηση για τη παραχώρηση από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αριθμ. 3340 κοινοχρήστου τεμαχίου έκτασης 50,22 τ.μ. του Αγροκτήματος Μουσθένης

 17. Έγκριση κατασκευής κινητού στεγάστρου-τέντας σε κοινόχρηστο χώρο επί της Φρ. Παπαχρηστίδη έμπροσθεν του καταστήματος της κας Παπαδοπούλου Σεβαστής.

 18. Έγκριση της αριθμ. 106/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, που αφορά: «Έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από Τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ παιδικών σταθμών»

 19. Έγκριση της αριθμ. 111/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με τίτλο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, που αφορά επανέγκριση του Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2013

 20. Έγκριση της αριθμ. 113/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ που αφορά την 7η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

 21. Έγκριση της αριθμ. 109/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, που αφορά: «Τροποποίηση του προσχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ»

 22. Έγκριση της αριθμ. 155/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ που αφορά την 5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

 23. Έγκριση γενομένων δαπανών δεξιώσεων.

 24. Έγκριση μεταβάσεων του Δημάρχου, της Δημοτικής Συμβούλου, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δόμησης και υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου

 25. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων

 26. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2013.

 27. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Παγγαίου.

 28. Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Γ΄ Τριμήνου οικ. έτους 2013

 29. Εξέταση αιτήσεως της ΙΗ΄Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για οικονομική συνδρομή στο έργο της για αρχαιολογικές και γεωλογικές εργασίες στο Παγγαίο και την περιοχή του

 30. Εξέταση αιτήσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Συνημμένα Αρχεία:

1. Αρχείο Πρόσκλησης (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο