Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24.10.2013 – Ψήφιση Προϋπολογισμού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    Ελευθερούπολη 18.10.2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ. 42981
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Δήμαρχο
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 159 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) προσκαλείστε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 21:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

  1. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο