Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24.10.2013 – Έγκριση Ισολογισμών – Απολογισμών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                         Ελευθερούπολη 18-10-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                                                       Αριθμ.Πρωτ. 42982
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο,
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
          4.- Ορκωτούς λογιστές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) προσκαλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 21:30 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

  1. Έγκριση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ οικονομικού έτους 2010 του πρώην Δήμου Ελευθερούπολης.

  2. Έγκριση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ οικονομικού έτους 2010 του πρώην Δήμου Παγγαίου.

  3. Έγκριση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ οικονομικού έτους 2010 του πρώην Δήμου Πιερέων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο