Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 22.09.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ελευθερούπολη  0509-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                         Αριθμ.Πρωτ.  36841
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    

                                                            

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
          4.-  Φορείς του Δήμου Παγγαίου
          5.-  Δημότες και κατοίκους Δήμου Παγγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «ΚΔΚ» καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Αμφιθέατρο «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» [παραπλεύρως του Δημαρχιακού καταστήματος] στην Ελευθερούπολη, βάσει της 334/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την Κυριακή   22  Σεπτεμβρίου   2013  και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση του κατωτέρω θέματος:  

1.    Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Δήμου Παγγαίου για το 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο