Πρόκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21.11.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ελευθερούπολη 15-11-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                        Αριθμ.Πρωτ. 46712
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο,
            2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
            3.- Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ», υποέργο 2 της πράξης με Κωδ.ΟΠΣ. 375219.

 2. Έγκριση πρότυπης αρχιτεκτονικής μελέτης καταστημάτων αναψυχής για την εξυπηρέτηση των λουομένων στην περιοχή αμμολόφων Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου

 3. Γνωμοδότηση επί του Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιμένα Ελευθερών (Νέας Περάμου), όπως συντάχθηκε από τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.)

 4. Έγκριση παραλαβής της μελέτης “ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ”

 5. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 232 και 233 στην επέκταση της Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου.

 6. Διάλυση σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης του Δήμου Ελευθερών στην προσυμβατική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου ‘’Κατασκευή Ξενοδοχειακής Μονάδας 150 κλινών στο δ.δ. Ν. Ηρακλίτσας του Δήμου Ελευθερών Νομού Καβάλας’’ με τη μέθοδο Σ.Δ.Ι.Τ.

 7. Γνωμοδότηση για τη παραχώρηση από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αριθμ. 3340 κοινοχρήστου τεμαχίου έκτασης 50,22 τ.μ. του Αγροκτήματος Μουσθένης

 8. Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και πρωτοκόλλου διοικητικής αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσας

 9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” Αρ. Μελέτης: 1019/2012 – ΑΠ. Ο.Ε.:149/2013 –

 10. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

 11. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

 12. Έγκριση πρακτικών διαπραγμάτευσης της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

 13. Ανάκληση της αριθμ. 319/2012 απόφασης περί ανανέωσης της παραχώρησης του οικήματος στην Περιφερειακή Εφορία Προσκόπων Καβάλας

 14. Έγκριση εκτάκτων μεταβάσεων του Δημάρχου και της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου στην Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου.

 15. Έγκριση γενομένων δαπανών δεξιώσεων

 16. Εξέταση αιτήσεων για επιστροφή χρημάτων

 17. Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή χρεών

 18. Έγκριση Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής Δήμου Παγγαίου Έτους 2014

 19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2013.

 20. Εξέταση αιτήσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

Σχετικά Αρχεία:

1. Πρόσκληση (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο