Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21.04.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                  Ελευθερούπολη, 17/04/2015
                                                                               Αριθ. Πρωτ. : 9008

 

ΠΡΟΣ:

 1. Το Δήμαρχο Παγγαίου

 2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

 3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 21η Aπριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 1. 9η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου

 2. Έγκριση γενομένων δαπανών της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα στις 29/03/15 για να μεταβεί στις Βρυξέλλες για την ημερίδα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Τοπική Αυτοδιοίκηση», η οποία πραγματοποιήθηκε από 29 έως 30/03/2015

 3. Έγκριση των γενομένων δαπανών εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2015

 4. Έγκριση γενομένων δαπανών από την μετάβαση αποστολή του Δήμου Παγγαίου στην Κροατία για το Πρόγραμμα «ACHELOUS» «Action Contrast to hydraulic emergency in local urban site»

 5. Διαγραφή τελών άρδευσης 2014 του Παπαθανασίου Παναγιώτη του Νικολάου

 6. Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 8982/16-4-2015 αίτησης του Πορφυρίδη Γκουραμί

 7. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών 800,00€ από παραβάσεις του ΚΟΚ, που απεστάλησαν από παραδρομή στο Δήμο Παγγαίου

 8. Εξέταση αιτημάτων δημοτών (Βάτκαλης Ιορδάνης – Τσακμάκης Σπυρίδων & Λάππας Κωνσταντίνος) για διαγραφή χρεών

 9. Εξέταση Ενστάσεων μετά την Β’ Ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης ΔΔ Οφρυνίου-Παραλία (Τούζλα)

 10. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κατά χρήση, από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κοινοχρήστων του αγροτεμαχίου υπ’ αριθμ. 2156 συνολικής έκτασης 50.000,00 τ.μ. στο Αγρόκτημα Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου στην Εταιρεία με την επωνυμία Νικόλαος Κουρτίδης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

 11. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ” (Αρ. μελ. 1074/2014 Προϋπολογισμός 12.499,97€)

 12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση περιοχής Καστανιές στη ΔΚ Μεσορόπης» Αριθ. Μελέτης 1074/2013

 13. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό οριογραμμών τμήματος του κεντρικού ρέματος του οικισμού Χορτοκοπίου του Δήμου Παγγαίου

 14. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ” (Προϋπολογισμός 1.291.500,00 €)

 15. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή στραγγιστηρίου δημοτικής οδού στην Ν. Πέραμο” (Αρ. Μελ. 1027/2011 – Προϋπολογισμός 73.500,00 €)

 16. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ” (Αρ. Μελ. 1032/2012 – Προϋπολογισμός 119.952,43 €)

 17. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

 18. Εγγραφή του Δήμου Παγγαίου ως συνδρομητή σε εφημερίδες – περιοδικά κλπ για το έτος 2015

 19. Έγκριση της με αριθ. 34/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ με θέμα «3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικονομικού έτους 2015

 20. Ανάκληση της με αριθ. 185/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

 21. Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δημοτών από το Πρόγραμμα Κοινωνικής Προστασίας (Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Πρόσκληση (.pdf)

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο