Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21.03.2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  Ελευθερούπολη, 17 -03 -2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ. : 10405
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 21η Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:   

 

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ – ΟΡΦΑΝΙΟΥ – ΚΑΡΥΑΝΗΣ» (Αρ. Μελέτης: 17 / 2010).

 2. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αρ. Μελέτης: 1045/ 2011).

 3. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΓΑΛΗΨΟΥ- ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ- ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»(Αρ. Μελέτης: 14 / 2010).

 4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ».

 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ»(Αριθ. Μελέτης: 1008/2010)

 6. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 217101).

 7. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ» (Αριθ. Μελέτης 1012/2010).

 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Δ. ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»(Αριθ. Μελέτης: 125/2009).

 9. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ποσού 40.000,00 €.

 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καθορισμού τιμής μονάδας ακινήτων για ανταλλαγή στη θέση Μπουζίνα μετά από αίτηση των α) Βαρέλη Δημητρίου του Διονυσίου και β) Κράλη-Βαρέλη Ελένης του Διονυσίου.

 11. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για την προσκύρωση τμήματος στον οικισμό Αμισιανών Δήμου Παγγαίου.

 12. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής του Κουτσογιάννη Γεωργίου, υπέρ του Δήμου Παγγαίου.

 13. Έκδοση ευχαριστηρίου ψηφίσματος για τη δωρεά της οικογένειας αδελφών Ζάνη.

 14. Αίτημα του Δήμου προς το Δασαρχείο Καβάλας για τη χορήγηση φυτών και δένδρων για τη δενδροφύτευση χώρων.

 15. Έγκριση κάλυψης εξόδων συμμετοχής στην 5η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος «Regional Cooperation for Crafts Development».

 16. Έγκριση της αριθ. 19/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2013».

 17. Έγκριση θέσεων μαθητών των ΕΠΑ.Σ. μαθητείας του ΟΑΕΔ που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δήμο Παγγαίου κατά το σχολικό έτος 2014-2015.

 18. Έγκριση γενομένων δαπανών.

 19. Εκμίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθορισμός των χώρων και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης.

 20. Εξέταση αίτηση της Εταιρείας ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σχετικά με μερική ανάκληση της αριθ. Γ.9681/28-8-1992 απόφασης Νομάρχη Καβάλας.

 21. Μερική ανάκληση της αριθ. Γ.92765/01.02.1974 απόφασης του Νομάρχη Καβάλας, σχετικά με μεταβίβαση κοινόχρηστων εκτάσεων στον πρώην Δήμο Ελευθερούπολης.

 22. Εξέταση αίτησης του ΝΙΚΟΛΑϊΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΜΠΙΝΓΚ Ν. ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ) για το χαρακτηρισμό της Επιχείρησης του ως εποχικής.

 23. Εξέταση αίτησης των α) Σωτηροπούλου Καλλιόπης του Φιλίππου και β) Σωτηροπούλου Αντωνίας του Φιλίππου, για αντικατάσταση του ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου τους στην Τοπική Κοινότητα Ελευθερών.

 24. Εξέταση αίτησης των α) Πούλιου Φωτεινής και β) Μορφίδη Θεοδώρου, για τροποποίηση της μηκοτομής 81 στην επέκταση οικισμού Ν. Ηρακλίτσας.

 25. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση διαθέσιμου οικοπέδου με αριθ. 03, Ο.Τ. 62, έκτασης 349,99 τ.μ. στον Συνοικισμό Νέο Συράκο, στον Λάππα Χρήστο του Ζήση.

 26. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κοινόχρηστου οικοπέδου με αριθ. 02, Ο.Τ. Γ56, έκτασης 1.507,00 τ.μ. στη θέση Βλάχικα, στον Καπούλα Γεώργιο, Καπούλα Κων/νο και Καπούλα Αθανάσιο.

 27. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση τμήματος οικοπέδου με αριθ. 15, Ο.Τ. 4, έκτασης 183,31 τ.μ. στον Συνοικισμό Ακροβουνίου, στον Ρηγούλη Γεώργιο.

 28. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση διαθέσιμου οικοπέδου στον Συνοικισμό Νέο Συράκο, στον Τσαούση Χρήστο & Τσαούση Κων/νιά.

 29. Έγκριση γενομένων δαπανών για μετάβαση του Δημάρχου στην Αθήνα.

 30. Έγκριση της αριθ. 27/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011».

 31. Έγκριση της αριθ. 28/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012».

 32. Έγκριση της αριθ. 29/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013».

 33. Εξέταση αιτήσεως της κ. Σοφίας Λαζαρίδου για μείωση του μισθώματος του δημοτικού ακινήτου (γήπεδα τένις) της Δημ. Κοινότητας Ν.Περάμου για το έτος 2014.

 34. Εξέταση αίτησης του κ. Σαββίδη Γεωργίου του Σάββα για μείωση μισθώματος του δημοτικού ακινήτου της Τοπ. Κοιν. Μεσορόπης για το έτος 2014.

 35. Ακύρωση της διαδικασίας εκμίσθωσης του γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στη Δημ. Κοιν. Ελευθερούπολης, επιστροφή εγγυητικής επιστολής.

 36. Έγκριση χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Παγγαίου για το 2014.

 37. Διαγραφή χρεών.

 38. Έγκριση της αριθμ. 19/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου που αφορά «Ψήφιση της 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2014».

 39. Έγκριση της αριθμ. 26/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου που αφορά «Εκμίσθωση του Ξενώνα κυνηγών ΠΕΥΚΟΡΑΜΑ, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και σύνταξη διακήρυξης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αρχείο Πρόσκλησης (.pdf)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο