Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21.01.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Ελευθερούπολη, 16 Ιανουαρίου 2015
Αριθ.  Πρωτ. : 1074

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο
            2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
            3.-  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 21 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Εξέταση της αριθ. 44618/22-12-2014  αιτήσεως της εκκλησιαστικής επιτροπής του Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Μεσότοπoυ σχετικά με την «Παραχώρηση για χρήση του παλαιού σχολείου Μεσοτόπου για δημιουργία Πνευματικού Κέντρου».
 2. Εξέταση της αριθ. 38857/29-10-2014 αιτήσεως της Αδελφότητας των Απανταχού Ηρακλειτσιανών  σχετικά με την «Παραχώρηση χώρου στην περιοχή «Νησάκι-Αγία Μαρίνα» στη Νέα Ηρακλείτσα».
 3. Εξέταση της αριθ. 42113/25-11-2014 αιτήσεως της Στέγης Πολιτισμού Φωλιάς σχετικά με την «Παραχώρηση στη Στέγη Πολιτισμού Φωλιάς για χρήση, αιθουσών του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Φωλιάς».
 4.  Εξέταση της αριθ.731/13-01-2015 αιτήσεως του Πολιτιστικού-Αιμοδοτικού  Συλλόγου Ακροβουνίου σχετικά με την παραχώρηση στο Δήμο μεταλλικών οικίσκων για την οργάνωση χριστουγεννιάτικών εκδηλώσεων.
 5. Εξέταση της αριθ. 43556/09-12-2014 αιτήσεως του κ. Μασάκα Μιχαήλ του Δημητρίου.
 6. Εξέταση της αριθ. 42644/28-11-2014 αιτήσεως του κ. Μουλλάκη Κωνσταντίνου του Αναστασίου.
 7. Εξέταση της αριθ. 209/05-01-2015αιτήσεως του κ. Σαλπιγγίδη Νικόλαου, ιδιοκτήτη του τουριστικού γραφείου με την επωνυμία SALPIGIDISTOURS με έδρα την Ελευθερούπολη.
 8. Εξέταση της αριθ. 44353/18-12-2014 αιτήσεως του κ. KOKLAGAZMOR.
 9. Διαγραφή θέσεων Επαγγελματιών πωλητών από την Λαϊκή Αγορά Ελευθερούπολης.
 10. Έκδοση Αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών (Παραγωγική Άδεια).
 11. Διαγραφή τέλους καθαριότητας Αιγιαλού 2013.
 12. Ενημέρωση του Σώματος από τον Πρόεδρο της Μονομετοχικής Εταιρίας του Δήμου Παγγαίου.
 13. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.
 14. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου.
 15. Ανάκληση της αριθ. 417/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και παραχώρηση  αιθουσών διδασκαλίας των  Δημοτικών Σχολείων 2ο  Ελευθερούπολης, Ελαιοχωρίου, Μελισσοκομείου και Ακροποτάμου προκειμένου να  πραγματοποιηθούν μαθήματα  εκμάθησης  της Αλβανικής γλώσσας σε παιδιά ηλικίας έξι (6) έως δεκατεσσάρων (14) ετών.
 16. Μερική Ανάκληση της υπ’ αριθμ 06/12084/3/15-11-2014 Απόφασης Νομάρχη σχετικής με μεταβίβαση κοινοχρήστων εκτάσεων (ρεμάτων & δρόμων ) στον πρώην Δήμο Ελευθερών.
 17. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αριθμ. κοινόχρηστου αγροτεμαχίου 1475 εκτάσεως 4027.310 τ.μ. στο Αγρόκτημα Γαληψού του Δήμου Παγγαίου στην κ. Κώστογλου Δέσποινα.
 18. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αριθμ. κοινόχρηστου αγροτεμαχίου 1320 εκτάσεως 3044.45 τ.μ. στο Αγρόκτημα Γαληψού του Δήμου Παγγαίου στην κ. Κώστογλου Κυριακή.
 19. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αριθμ. κοινόχρηστου αγροτεμαχίου 1475 εκτάσεως 3661.521 τ.μ. στο Αγρόκτημα Γαληψού του Δήμου Παγγαίου στην κ. Τερζόγλου Μαρία.
 20. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αριθμ. κοινόχρηστου αγροτεμαχίου 1320 εκτάσεως 9009.081 τ.μ. στο Αγρόκτημα Γαληψού του Δήμου Παγγαίου στον κ. Τερζόγλου Θεόδωρο.
 21. Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κοινοχρήστου  τμήματος και διαθέσιμου αγροτεμαχίου του υπ’ αριθμ. 245-176 εκτάσεων αντίστοιχα  2545.00 τ.μ. και 5048.00 τ.μ.  στο Αγρόκτημα Ακροποτάμου  του Δήμου Παγγαίου στον κ. Καμπερίδη Κωνσταντίνο.
 22. Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κοινοχρήστων  τμημάτων  και διαθέσιμου αγροτεμαχίου του υπ’ αριθμ. 245-182 εκτάσεων αντίστοιχα  419.860 τ.μ., 1059.05 τ.μ.  και 2645.59 τ.μ.  στο Αγρόκτημα Ακροποτάμου  του Δήμου Παγγαίου στην κ. Καμπερίδου Σοφία.
 23. Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κοινοχρήστων  τμημάτων  και διαθέσιμου αγροτεμαχίου του υπ’ αριθμ. 2220-50και 1570  εκτάσεων αντίστοιχα  2603.26 τ.μ., 1331.00 τ.μ. ,3750.00 τ.μ.  και 1821.00 τ.μ.  στο Αγρόκτημα Ακροποτάμου  του Δήμου Παγγαίου στον κ. Κελετζή Μιχαήλ.
 24. Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος κοινόχρηστης έκτασης του  αγροτεμαχίου υπ’ αριθμ. 935β εκτάσεως  7421.47 τ.μ.  στη Μουσθένη   του Δήμου Παγγαίου στον κ. Σεχτανίδη Γεώργιο.
 25. Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση, από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αριθμ.  κοινόχρηστου αγροτεμαχίου 1320 εκτάσεως  8682.586 τ.μ.  στο Αγρόκτημα Γαληψού του Δήμου Παγγαίου στην κ. Κώστογλου Κυριακή.
 26. Αλλαγή της σύνθεσης της τριμελούς Επιτροπής επιτόπιου ελέγχου βοσκοτόπων του Δήμου Παγγαίου-Ορισμός νέων μελών.
 27. Αντικατάσταση μέλους της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας του έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Ν.Περάμου».
 28. Έγκριση τροποποίησης της με αριθ. 1002/2012 μελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ».
 29. Ανάκληση της αριθ. 440/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της μελέτης με γενικό τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ –ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ».
 30. Έγκριση παράτασης περαίωσης έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ»(ΑΡ. ΜΕΛ. 1034/2013).
 31. Έγκριση 6ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου:«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ».
 32. Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ».
 33. Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου:«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (MIS 3380224).
 34. Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου:«ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ» (MIS 376114).
 35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 1051/2011).
 36. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ».
 37. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Δ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ».
 38. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (ΚΩΔ. ΟΠΣ:448346).
 39. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με ανοικτό διαγωνισμό της Προμήθειας Ανταλλακτικών Δήμου Παγγαίου .
 40. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με ανοικτό διαγωνισμό της Προμήθειας Ειδών Παντοπωλείου  Δήμου Παγγαίου .
 41. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με ανοικτό διαγωνισμό της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»(ΑΡ. ΜΕΛ. 1062/2014, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :216.130,58 με ΦΠΑ).
 42. Συμπλήρωση της αριθ. 68/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο « Περί συγχωνεύσεων όλων των υφιστάμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Παιδικοί Σταθμοί και ΚΑΠΗ) σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας».
 43. Περί εξαιρέσεως από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας για το έτος 2015 του μονίμου προσωπικού των υπηρεσιών Άρδευσης – Ηλεκτροφωτισμού- Καθαριότητας του Δήμου Παγγαίου.
 44. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αιθουσών – Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο