Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 18.12.2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ελευθερούπολη, 12 Δεκεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                            Αριθ.  Πρωτ. : 43850
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    

                                                            

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 18η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

1.    Περί έγκρισης της τροποποιημένης διμερούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του –Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Παγγαίου».

2.    25η Γενική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού  έτους 2014.

3.    Επιστροφή χρημάτων σε δημότη.

4.    Έγκριση της αριθ. 485/2014 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για τον καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς)στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Παγγαίου.

5.    Έγκριση της αριθ. 85/2014 απόφασης του Δ.Σ.  του ΝΠΔΔ του Δήμου Παγγαίου Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή με τίτλο « Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων  αναγκών (Δίμηνα ) για το έτος 2015.

6.    Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Κατασκευή WC κοινοχρήστων χώρων στην Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης» (Αρ. μελ. 1059/2011).

7.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δήμου και Δημοτικών Διαμερισμάτων (2ος Ειδικός προϋπολογισμός: Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Έδρας Δήμου)»(Αρ. μελ. 2/2008, Προϋπολογισμός 465.782,83€)

8.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Οδοποιία σύνδεσης οικισμού Ακροβουνίου με το Δ.Δ. Κηπιών και επέμβαση βελτίωσης οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Κηπιών με το Εθνικό Δίκτυο» (Αρ. μελ. 1020/2009, Προϋπολογισμός 594.867,30€)

9.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Βελτίωση – Αναβάθμιση του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης οικισμού Αυλής Δήμου Παγγαίου»(Αρ. μελ.8042/2010).

10.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Συντήρηση εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Νέας Περάμου» (Αρ. μελ. 1032/2012).

11.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Παραλίας Οφρυνίου» (μελέτη ιδιώτη).

12.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Ανέγερση συμπληρωματικών χώρων εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο Οφρυνίου» (Αρ. μελ. 1009/2011)

13.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Κατασκευή εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης Δήμου Παγγαίου».

14.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου :«Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Αυλής».

15.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου :«Συντήρηση γεφυριών Δημοτικής Ενότητας Πιερέων».

16.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου :«Οδική σύνδεση δημοτικών διαμερισμάτων Μουσθένης – Σιδηροχωρίου Δημοτικής Ενότητας Πιερέων».

17.Έγκριση 6ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου:« Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Κηπιών & Χρυσοκάστρου»(Αρ. μελ. 1012/2010, Προϋπολογισμός 1.570.000,00 €, Ανάδοχος Κ/ΞΙΑ Κρόκος Δ. & Α. Ε.Ε.- Ισαακίδης Κατασκευαστική Ε.Ε.-Τάτσης Γεώργιος και Σία Ε.Ε.).

18.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«Ανάπλαση παραλιακού πεζοδρόμου παλαιού οικισμού Ν. Ηρακλείτσας» (Αρ. μελ. 1002/2012).

19.Γνωμοδότηση για την αντικατάσταση του ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου με ίσης αξίας γης.

20.Γνωμοδότηση για την αίτηση παραχώρησης διαθέσιμου οικοπέδου υπ’ αριθμ. 02γ, Ο.Τ. Γ66, εκτάσεως 489,02 τ.μ. στο Νέο Συράκο Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου από τον κ. Τσαούση Ιωάννη του Χρήστου.

21.Γνωμοδότηση επί της πολυετούς μίσθωσης του αριθ. Δ31-665 αγροτεμαχίου, έκτασης 34.000 τ.μ. αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Γαληψού .

22.Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 39698/04-11-2014 αίτησης της κ. Κωνσταντακοπούλου Ελευθερίας του Θεοδώρου σχετικά με τη λύση της μίσθωσης του  δημοτικού  καταστήματος στην περιοχή «Καϊνάκια».

23.Τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Παγγαίου.

24.Κανονισμός λειτουργίας των Αμφιθεάτρων του Δήμου Παγγαίου.

25.Περί ονοματοδοσίας πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου.

26.Περί δωρεάν Τουριστικής Προβολής του Δήμου Παγγαίου μέσα από την ιστοσελίδα www.urbotour.com.

27.Περί συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Κωνσταντινούπολης ΕΜΙΤΤ από 22-25 Ιανουαρίου 2015.

28.Ενημέρωση του Σώματος από τον Πρόεδρο της Μονομετοχικής Εταιρίας του Δήμου Παγγαίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατεβάστε την πρόσκληση (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο