Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 18.02.2015 – Έκτακτη Συνεδρίαση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη, 17/02/2015
Αριθ.  Πρωτ. : 4265

ΠΡΟΣ:     1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου

2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 18η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 09:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.    Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Παγγαίου ως εταίρου στη Κοινωνική Σύμπραξη που θα συγκροτηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.49505/3609 πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας για την υλοποίηση του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

  

Το ανωτέρω  θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής του θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, διότι αφορά πράξη ενταγμένη  στο ΕΣΠΑ, για την οποία πρέπει να υπάρξει επίσπευση των διαδικασιών προκειμένου αφενός να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της τρέχουσας προθεσμίας αφετέρου δε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μη ένταξης σε περίπτωση εκπρόθεσμης λήψης απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)


{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο