Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 14.10.2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Ελευθερούπολη,  09 Οκτωβρίου   2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                               Αριθ.  Πρωτ. : 37149
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                         
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    

                                                            

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, τη 14η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:  

 

1.    Περί έγκρισης άρσης κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής του Κουτσογιάννη Γεωργίου  του Ιωάννη.

2.    Περί της αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με MIS 483501, με αποδοχή επιδότησης ποσού 61.500,00€ – 19η  τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014 με την ένταξη της πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» και έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με MIS 483501 .

3.    Περί έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22, Ν.3614/2007,  μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερούπολης για την Πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη».

4.    Περί έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22, Ν.3614/2007,  μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και ΔΙΑΜΑΑΘ Α.Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης προδιαλεγμένων   οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) στο Δήμο Παγγαίου».

5.    Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του αριθ. 1809ιβ διαθεσίμου αγροτεμαχίου, έκτασης 2.737,65 τ.μ. του Αγροκτήματος Ν. Περάμου, στην κ. Μαυρομάτη Ελένη.

6.    Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του αριθ. 331 κοινόχρηστου, έκτασης 2.259,63 τ.μ. του Αγροκτήματος Οφρυνίου, στην κ. Μαριέτου Κυριακή.

7.    Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αριθ. 1946 κοινοχρήστου αγροτεμαχίου, έκτασης 525,06 τ.μ. στο  Αγρόκτημα Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου ,στον κ. Κυριακίδη Γρηγόριο.

8.    Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αριθ. 3209β  κοινοχρήστου αγροτεμαχίου, έκτασης 1234,88 τ.μ. στο  Αγρόκτημα Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου ,στην κ.  Συμεωνίδου Δήμητρα .

9.    Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχομένων  τμημάτων των απ’ αριθ. 5035-4861 και 5038 κοινοχρήστων αγροτεμαχίων, συνολικής  έκτασης 404,45 τ.μ. στο  Αγρόκτημα Νικήσιανης του Δήμου Παγγαίου, στην κ. Παπαδόπουλο Άγγελο.

10.Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αριθ. 2271 κοινοχρήστου αγροτεμαχίου, έκτασης 320,94 τ.μ. στο  Αγρόκτημα Νικήσιανης – Γεωργιανής  του Δήμου Παγγαίου , στον κ. Κούνδουρο Πολυμένη.

11.Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου ,διαθέσιμου οικοπέδου  υπ’ αριθ. 695 Ο.Τ. 83  , έκτασης 140,00 τ.μ. στο  Συνοικισμό Παλαιοχωρίου   του Δήμου Παγγαίου , στον κ. Σταματίου Ευστράτιο.

12.Γνωμοδότηση για την παραχώρηση , από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας ,τμήματος του οικοπέδου υπ’ αρίθ. 15 , Ο.Τ. 4 ,εκτάσεως 183,31 τ.μ. , στο Συνοικισμό Ακροβουνίου του Δήμου Παγγαίου στον κ. Ρηγούλη Γεώργιο.

13.Γνωμοδότηση για την έγκριση  Ερυθράς δρόμου στη Τοπική Κοινότητα Φωλιάς του εγκεκριμένου σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ 2-Ο.Τ.2Α .

14.Ορισμός Δημοτικού  Συμβούλου  στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ »(Προϋπολογισμός 12.500,00€ – Αρ. μελ. 1007/2012).

15.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ – ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΙΕΡΕΩΝ » (Προϋπολογισμός 1.030.000,003€ – Αρ.μελ. 1024/2011).

16.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (Προϋπολογισμός 12.498,03€   ).

17.Σύσταση επιτροπής για την παραλαβή έργων αξίας κάτω των 5.869,41€ άνευ ΦΠΑ αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους.

18.Τροποποίηση της υπ’αριθ. 150/2014 απόφαση ΔΣ του Δήμου Παγγαίου με θέμα :Έγκριση κατασκευών στον Κ.Χ. έμπροσθεν Δημαρχείου και πλατείας «Δημαρχείου – Πλατάνου» της Ελευθερούπολης προκειμένου να αδειοδοτηθούν από την ΕΠΑΕ Καβάλας κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 20 τουΝ.4067/2012 και της Υ.Α. Αριθ. 52716/2001 ΥΠΕΧΩΔΕ.

19.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου :«Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Δ.Δ. Κηπιών & Χρυσοκάστρου».

20.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ» (Αριθ. Μελέτης 1090/2013).

21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ »(κωδ. ΟΠΣ:372310)(Προϋπολογισμός ) .

22.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Άσφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Παγγαίου» (Αρ. Μελ. 1045/2011,Ανάδοχος Κωνσταντινίδης Α.Ε.).

23.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής  παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ» (τέως Δήμος Ορφανού) ,Αρ. Μελ. 4/2010,Ανάδοχος ΘΩΜΑΣ ΙΠΡΟΣ Ε.Δ.Ε.

24.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής  παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ Δ.Δ. ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ)» (τέως Δήμος Ορφανού ) , Αρ.Μελ. 27/2010,Ανάδοχος ΘΩΜΑΣ ΙΠΡΟΣ Ε.Δ.Ε.

25.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής  παραλαβής του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ» (Τέως Δήμος Ορφανού ), Αρ.Μελ. 116/2009 ,Ανάδοχος ΘΩΜΑΣ ΙΠΡΟΣ Ε.Δ.Ε.

26.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής  παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Δ. ΓΑΛΗΨΟΥ » (Τέως Δήμος Ορφανού), Αρ.Μελ. 154/2009 ,Ανάδοχος ΘΩΜΑΣ ΙΠΡΟΣ Ε.Δ.Ε.

27.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής  παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΞΟΧΗΣ )» Αρ. Μελ. 1029/2012,Ανάδοχος Λουκάκης Νικόλαος Ε.Δ.Ε.

28.Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Παγγαίου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας για το χρονικό διάστημα 1/9/2014 έως 31/8/2019.

29.Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2014 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Παγγαίου «ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε.» ,που αφορά τον  καταρτισθέντα προϋπολογισμό  της «ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε».

30.Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δημοτικής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Παγγαίου «ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε.» που  αφορά  την «Αποζημίωση Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου»  της «ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε.».

31.Καθορισμός εξόδων παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου».

32.Έγκριση της υπ’ αριθ. 85/2014 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου  «ΚΕΔΗΠ» που αφορά την «Αποζημίωση Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ  ».

33.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 57/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης του Δήμου Παγγαίου που αφορά τον «Ορισμό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση».

34.Έγκριση της αριθ. 4/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής Ν.Περάμου που αφορά την επιστροφή χρημάτων συμμετοχής στην κατασκηνωτική περίοδο 2014 στις κατασκηνώσεις Ν. Περάμου.

35.Έγκριση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (του Αριθ. Δ31-665 Σχολικού Αγροτεμαχίου Τ.Κ. Γαληψού, έκτασης 34 στρεμμάτων).

36.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (του Αριθ. 389 Σχολικού Αγροτεμαχίου Τ.Κ. Ακροπόταμου, έκτασης 18.875 τ.μ.).

37.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (του Αριθ. 940 Σχολικού Αγροτεμαχίου Τ.Κ. Ποδοχωρίου ,έκτασης 16.225 τ.μ.).

38.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (του Αριθ. Α64-204 Σχολικού Αγροτεμαχίου Τ.Κ. Κάριανης ,έκτασης 26.849 τ.μ. ).

39.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (των Αριθ. 342,343,Δ31-971 Σχολικών  Αγροτεμαχίων  Τ.Κ. Οφρυνίου, έκτασης 2375 τ.μ. ,3562 τ.μ. , 21812 τ.μ. αντίστοιχα ).

40.Εξέταση της υπ’ άριθ. πρωτ. 36615/03-10-2014 αίτησης του Σαββίδη Γεώργιου  για την «Παράταση χρόνου μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου υπ’ αριθ. 745 αγροτεμαχίου (σχολικός κλήρος ) έκτασης 2074,00 τ.μ. ,αγροκτήματος Τ.Κ. Ελαιοχωρίου».

41.Εξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 36927/30-09-2014 αίτησης του Σαββίδη Γεώργιου  για την « Μείωση καταβολής μισθώματος για την εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου στη Θέση Πνευματικό Κέντρο Μεσορόπης ,Δ.Ε. Πιερέων (Καφέ – Αναψυκτήριο).

42.Εξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 35413/23-09-2014 αίτησης του Βογιατζάρα Παναγιώτη «ΕΝ ΠΛΩ» για την «Διαγραφή επιπλέον χρεωσθέντος ποσού χρήσης Αιγιαλού 2014.

43.Εξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 39925/10-09-2012 αίτησης της Σαμαρά Ευτέρπης σχετικά με τον  «Συμψηφισμό απαιτήσεων ΟΤΑ» .

44.Έγκριση της αριθ. 18/2014 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου για την διάθεση χώρου στα Δημοτικά Σχολεία των Δ.Κ. Ελευθερούπολης και στα Δημοτικά Σχολεία των Τ.Κ. Ελαιοχωρίου , Μελισσοκομείου και Ακροποτάμου για εκμάθηση της Αλβανικής γλώσσας.

45.Σύσταση Δημοτικής Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Παγγαίου.

46.Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την διαχείριση του Α΄ Λογαριασμού Κοινωνικών Βοηθειών που αφορά την ένδεια.

47.Έγκριση διενέργειας της προμήθειας λιπαντικών στα πλαίσια της αριθ. μελ. 1047/2014 τεχνικής μελέτης της «Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών για τα ΝΠΔΔ και λοιπές μονάδες του Δήμου Παγγαίου».

48.Έγκριση διενέργειας της πράξης «Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου Δήμου Παγγαίου».

49.Έγκριση έκτακτης μετάβασης Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στο εξωτερικό .

50.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2014.

51.Έγκριση γενομένων δαπανών από την μετάβαση αποστολής του Δήμου Παγγαίου στον Δήμο SileΤουρκίας ,για την Πράξη « Αριστεία στον Δημόσιο Τομέα» ,ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2007-2013 ».

52.Έγκριση γενομένων δαπανών από την μετάβαση αποστολής του Δήμου Παγγαίου   στην Γρανάδα της Ισπανίας στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREGIVCProject«REGIONALCOOPERATIONFORCRAFTSDEVELOPMENT» που πραγματοποιήθηκε  από  09/09/2014 έως 11/09/2014.

53.Έγκριση μετάβασης αποστολής του Δήμου Παγγαίου στην Λετονία από  21/10/2014 έως 23/10/2014.

54.20η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2014 για την αποδοχή χρηματοδότησης 30.000,00 € από το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

55.21η γενική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 .

56.Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 191/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου ,σχετικά με την χρήση κινητής τηλεφωνίας από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο