Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17.06.2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη,  12/06/2015
Αριθ.  Πρωτ. : 16748

ΠΡΟΣ:

1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου
2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.    Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 17η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.    Ανάκληση της αριθ. 53/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αιθουσών – Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου».

2.    Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αιθουσών – Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιοκτησίας του Δήμου Παγγαίου.

3.    Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Χώρου Παλαιού Τελωνείου στην Ν. Πέραμο Ιδιοκτησίας του Δήμου  Παγγαίου.

4.    Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Παγγαίου.

5.    Έγκριση Κανονισμού Κοιμητηρίων Γενικά του Δήμου Παγγαίου.

6.    Αποδοχή χρηματοδότησης κατασκηνώσεων – 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.

7.    Γενική 15η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου.

8.    Έγκριση γενομένων δαπανών της μετάβασης αποστολής εκπροσώπων του Δήμου Παγγαίου, στην Ρουμανία για συμμετοχή σε άσκηση στο πλαίσιο του έργου ACHELOUS (Αχελώος).

9.    Έγκριση γενομένων δαπανών των Επετειακών  Εκδηλώσεων  Απελευθέρωσης του Παγγαίου – Εκτός Εστίασης.

10.Έγκριση της αριθ. 183/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Έγκριση απολογισμού του  Δήμου  Παγγαίου οικ. έτους  2014».

11.Έγκριση της αριθ. 1/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ Ν. Περάμου με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015».

12.Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.

13.Διαγραφές τελών νεκροταφείων βάσει της αριθ. 349/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου.

14.Περί επιστροφής χρημάτων στην κλινική ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στην Δημοτική Κοινότητα Νικήσιανης του Δήμου Παγγαίου που λειτουργεί ως υποκατάστημα της εταιρείας MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ, με έδρα την Δράμα.

15.Εξέταση της  υπ’ αρ. πρωτ. 14020/26.05.2015  αίτησης του κ.  Ιωάννη Χαρατσίδη  με θέμα την μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τοπ. Κοινότητα Αντιφιλίππων.

16.Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δημοτών από το Πρόγραμμα Κοινωνικής Προστασίας (Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών).

17.Καθορισμός χώρου διεξαγωγής ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2014 της διοίκησης του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006.

18.Καθορισμός των ειδικοτήτων και της χρονικής διάρκειας απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την με αριθμ. 16410/13-5-2015 έγκριση σύναψης συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας για το έτος 2015.

19.Έγκριση κοπής 9 επικίνδυνων Δέντρων Πεύκης στη Τ.Κ. Νέας Ηρακλείτσας του Δήμου Παγγαίου.

20.Έγκριση αιτήματος κοπής πουρνιαριών  στον Πλατανότοπο για τη διάνοιξη οδού επί του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πλατανοτόπου.

21.Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (μελέτη 8002/2009 Προϋπολογισμός: 915.000,00 €  ΜΕ  Φ.Π.Α.).

22.Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Παραλαβής του έργου: ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΡΥΑΝΗΣ» (αρ. μελ.: 1080/2012).

23.Περί έγκρισης  του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανέγερση δωδεκαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου” (Αρ. μελ. 1010/2011 – Προϋπολογισμός 3.500.000,00 €).

24.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Διαπλάτυνση Γέφυρας Εισόδου Ν. Περάμου” (αρ. μελ. 4015/2009).

25.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:” Παρεμβάσεις στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Δ. Αντιφιλίππων”, (αρ. μελ. 1092/2013).

26.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση αύλειου χώρου νηπιαγωγείου Καραβαγγέλη στην Τ.Κ. Σιδηροχωρίου” (Αρ. Μελ. 1076/13).

27.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ)». (ΑΡ. ΜΕΛ.: 1035/2010).

28.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 1093/2010).

29.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ»  (ΑΡ. ΜΕΛ.: 1025/2011).

30.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 1091/2013).

31.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 1019/2013).

32.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»  (ΑΡ. ΜΕΛ.: 1070/2013).

33.Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ  ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΥΑΝΗΣ» (Προϋπολογισμός 298.000,00 Αρ. μελέτης 1020/2013).

34.Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΓΑΛΗΨΟΥ – Δ.Δ. ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ – Δ.Δ. ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 14/2010).

35.Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ – ΟΡΦΑΝΙΟΥ – ΚΑΡΥΑΝΗΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 17/2010).

36.Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ», (αρ. μελ. 1002/2012).

37.Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ», (αρ. μελ 1013/2009).

38.Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ» (αρ. μελ. 1066/2012).

39.Έγκριση μορφών κατασκευών επί του ΚΧ έμπροσθεν του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη.

40.Παραχώρηση τμήματος υπ’ αριθ. 1073η κοινοχρήστου τεμαχίου εμβαδού 3.890,85 τ.μ. στην Παραλία Οφρυνίου για κατασκευή Parking.

41.Περί κατάργησης ορισμένων εσοχών σε Ο.Τ. στην Τοπική Κοινότητα της Νέας Περάμου.

42.Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, οικοπέδου υπ’ αριθμ. 100 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 29 στην Τοπική Κοινότητα Πυργοχωρίου του Δήμου Παγγαίου εμβαδού 289,92 τ.μ. από τον κ. Γρίβα Γεώργιο.

43.Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχομένου κοινοχρήστου τμήματος του αγροτεμαχίου υπ’ αριθμ. 5280 εκτάσεως 1.340,00 τ.μ.  στο Αγρόκτημα Νικήσιανης-Γεωργιανής του Δήμου Παγγαίου στον κ. Μανώλη Θεόδωρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Συνημμένα Αρχεία:

1.Πρόσκληση (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο